|  | 

Model pajęczyny mikroekonomia

Tematy prac magisterskich ekonomia menedżerska

Tematy prac magisterskich ekonomia menedżerska
1 vote, 3.00 avg. rating (68% score)

Ekonomia globalna

Ekonomia posiada bardzo szeroką definicję. Swoim zagadnieniem obejmuje badanie przedmiotów gospodarczych w zakresie wykorzystania ograniczonych zasobów w sferze produkcji, konsumpcji i wymiany.
Nauki ekonomii dzielimy na: ekonomie globalną, makroekonomie, mezoekonomie oraz mikroekonomie.
Ekonomia globalna zajmuje się przepływem kapitału międzynarodowego. Za kapitał międzynarodowy uważamy wszystkie transakcje kapitałowe dokonane pomiędzy podmiotami gospodarczymi, zarówno te krajowe jak i zagraniczne. Transakcje te powodują zmianę wysokości i struktury salda należności oraz zobowiązań danej gospodarki narodowej wobec zagranicy, co nazywane jest zagraniczną pozycją netto danego kraju. Przepływy międzynarodowe są powodowane głównie przez: zakup towarów i usług zagranicą, udzielanie lub otrzymywanie pożyczek z państw zagranicznych, udzielanie kredytów handlowych i finansowych, zakładanie przedsiębiorstw gospodarczych w innym kraju przez firmy/osoby niebędące ich obywatelami i sprzedaż oraz kupno papierów wartościowych na giełdach zagranicznych.

tematy-prac-magisterskich-ekonomia-menedzerska

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

  • Pożyczka

    Pożyczka

    Pożyczka W dobie rozwijającego się Internetu wiele spraw załatwiamy właśnie drogą elektroniczną. Dzięki czemu wiele ważnych spraw możemy załatwić w ten sam dzień bez wychodzenia z domu czy też bez brania koniecznego wolnego z dnia w pracy. By sprostać wymaganiom wielu ludziom obecnie także i kredyt możemy wziąć przez Internet. Nie jest to kredyt bankowy

  • Złowić frajera. ekonomia manipulacji i oszustwa

    Złowić frajera. ekonomia manipulacji i oszustwa

    Systemy w ekonomii. Analitycy ekonomiczni bezustannie analizują przeróżne zależności zachodzące miedzy czynnikami wpływającymi na gospodarkę. Pod lupa znajdują się różne schematy, które od dawna funkcjonują w gospodarce. Analizowany jest wzrost produkcji w poszczególnych krajach i jego wpływ na dochód narodowy w państwach. Pod uwagę brany jest również kapitał i zasoby które są w danym państwie.